• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 255103
  • Do końca roku: 276 dni
  • Do wakacji: 88 dni

Strona główna

 

Dzisiaj na tablicy

KOMUNIKAT

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne

od dnia 12 marca 2020r. do odwołania

zajęcia zostają zawieszone

  zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi od 25 marca do 10 kwietnia 2020

prowadzimy nauczanie na odległość

Proszę na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora

więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Aktualności

TELE LEKCJE

„Tele Lekcja – Egzamin ósmoklasisty 2020″

 

TVP3 Wrocław przygotowała nowy program edukacyjny „Tele Lekcja – Egzamin ósmoklasisty 2020”, którego emisja rozpocznie się już 30 marca.

Tele lekcje umożliwią ósmoklasistom powtórzenie treści nauczania z m.in. matematyki i języka polskiego.

Program będzie emitowany w TVP3 Wrocław od poniedziałku do piątku o godz. 08:20 oraz będzie dostępny na stronie internetowej TVP3 Wrocław.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GAWORZYCE

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY- ODWOŁANIE IMPREZ

czytaj więcej- pliki do pobrania

SZYJEMY MASECZKI

"Szyjemy maseczki"

 

 

 Umiesz szyć ? Dołącz!

 

Do produkcji maseczek przystąpiły Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkanki Gminy Gaworzyce, które chętnie pomagają w ich uszyciu bez wychodzenia z domu.

Maski zostaną przekazane odpowiednim instytucjom, które w trosce o bezpieczeństwo i odpowiedzialne zachowanie będą z nich korzystać.
Ta inicjatywa ma wesprzeć służby medyczne w tym wielkim wyzwaniu oraz przyczynić się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Nadal można wesprzeć akcję przekazując na ten cel potrzebne materiały
lub wpłacając pieniądze na konto KGW Gaworzyce:

56 1090 2590 0000 0001 2226 4773.

 

Kontakt:

Karolina 726 831 404        Magda 722 074 400

 

CZYM JEST KORONAWIRUS?

Darmowa książeczka dla najmłodszych, która pomaga wyjaśnić, czym jest koronawirus.

Ilustracja z okładki książeczki. www.mindheart.co/descargables

‘Mamy Projekt” to zespół tworzący dobre i ciekawe rzeczy dla rodzin. Na swojej stronie umieścili przetłumaczoną na język polski-wersję bezpłatnego i dostępnego w Internecie  wydania książeczki opracowaną przez kolumbijską psycholog Manuelę  Molinę Cruz.  Jest to krótkie opowiadanie o wirusie, wyjaśniające czym jest i jak sobie z nim radzić.

Treść opowiadania w formie PDF  jest dostępna bezpłatnie na stronie www.mamyprojekt.pl oraz w kilkunastu wersjach językowych na stronie www.mindheart.co/descargables.

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Gaworzycach w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły w związku ze stanem epidemii i zmiany systemu nauczania

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO
W GAWORZYCACH
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie zmiany organizacji pracy w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego

w Gaworzycach
w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i nauczaniem na odległość w związku z szerzeniem  się wirusa COVID-19

Na podstawie: art. 68 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U z 2019 poz. 1148 ze zm.),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. z 2020 poz. 492) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493), w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz.491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zarządza się, co następuje:

§1.

Mając na względzie wprowadzenie stanu epidemii w Polsce z powodu rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19, w trosce o uczniów i pracowników, w porozumieniu z organem prowadzącym, czasowo przedłuża się ograniczenie funkcjonowania  Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach do 10 kwietnia 2020 r., co jest równoznaczne z zamknięciem w rozumieniu art. 10 ww. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

§2.

 

  1. Utrzymuje się w ww. okresie dotychczasowe zasady dotyczące zmiany organizacji pracy.
  2. Zgodnie z §10 ustęp 1 i 2 ww.. rozporządzenia uczniowie, rodzice nauczyciele mają możliwość załatwienia spraw: telefonicznie, drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem zwykłej korespondencji pocztowej:

1) wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów.

§3.

Utrzymuje się zakaz wstępu i przebywania na terenie szkoły osób niebędących pracownikami Szkoły Podstawowej w  Gaworzycach.

 

§ 4.

Zgodnie z §3 ustęp 2 i 3 ww. Rozporządzenia Ministra Zdrowia osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, informuje pracodawcę o jej odbywaniu i składa
pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny (informacje te przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym
przez telefon,...

INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Drodzy uczniowie!

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na Twoją skrzynkę /stronę lub rodziców w dzienniku elektronicznym będą przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie!

Zwróć szczególną uwagę na zarządzenie dyrektora (lub link do niego) w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły i nauczania na odległość w związku z szerzeniem  się wirusa COVID-19.

Informuję, że możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym w godzinach 8.00 – 14.30 w każdy dzień tygodnia, kontakt  przez dziennik Vulcan.

     Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji z naszym nauczycielem informatyki. Godziny indywidualnych zajęć z informatykiem to: 8.00-14.30. Kontakt poprzez dziennik Vulcan.

Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na teren szkoły i obiekty sportowe. 

Kontakt telefoniczny z sekretariatem w godz. 8:00-12:00 (tel.: 76 831 62 07)

W każdej sprawie możesz kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na dzienniku Vulcan z wychowawcą.

Kontakt z dyrektorem szkoły, Małgorzatą Kosałką:
tel.: 76 831 62 07, sekretariat@szkola.gaworzyce.com.pl, poczta elektroniczna na dzienniku Vulcan

Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej klasie +poprzez e-dziennik.

     Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.  

      Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.

   Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!

Małgorzata Kosałka

Dyrektor szkoły

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!

 

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19  z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), stronie https://spgaworzyce.szkolnastrona.pl/   zostanie przekazane Zarządzenie Dyrektora nr 6/2020 w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły i nauczania na odległość w związku z szerzeniem  się wirusa COVID-19.

 

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 8.00 – 14.30 w każdy dzień tygodnia. Kontakt z pedagogiem przez dziennik Vulcan

 

Kontakt telefoniczny z sekretariatem w godz. 8:00-12:00 (tel.: 76 831 62 07)

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:   sekretariat@szkola.gaworzyce.com.pl

Kontakt z dyrektorem szkoły, Małgorzatą Kosałką:
tel.: 76 831 62 07, sekretariat@szkola.gaworzyce.com.pl, poczta elektroniczna na dzienniku Vulcan

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie poprzez e-dziennik Vulcan.

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych do odwołania.

     Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.  Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o...

POLKOWICKI TELEFON ZAUFANIA

    Drodzy Rodzice !

Wszyscy  znajdujemy się w trudnej dla Nas sytuacji, szczególnie narażone są teraz dzieci i młodzież, ponieważ codziennie docierają do nich z różnych źródeł informacje dotyczące koronawirusa.  Wyzwala to w nich strach, przerażenie i złe emocje. Dodatkowo nowe dla nich doświadczenie związane z nauczaniem on-line, brak możliwości wyjścia

 z domu i spotkania się z  rówieśnikami.  Ma to wpływ na psychikę dziecka, które nie zawsze potrafi sobie z tym poradzić, a my dorośli też nie zawsze wiemy, jak pomóc dziecku.

  W Polkowicach został uruchomiony Polkowicki Telefon Zaufania, realizowany

w ramach zadania „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.

Polkowicki Telefon Zaufania to forma wsparcia dedykowana uczniom z terenu gminy Polkowice, którzy znajdują się w kryzysie psychicznym i potrzebują wsparcia specjalistów.

Telefon funkcjonuje od 18. 03. 2020r.  do końca roku 2020 w godzinach od 16.00

 do 24.00

Linię będą obsługiwać dyżurujący psycholog, psychoterapeuci, a także specjaliści z Ośrodka Pomocy Społecznej działającymi przy PCUZ.

 

Osoby potrzebujące pomocy mogą dzwonić pod numer telefonu 793 200 020

Nie wstydźmy się szukać i prosić o pomoc, jeżeli jej potrzebujemy!

ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN SZKOŁY

Zakaz wstępu na teren szkoły

 

Uwaga!

 

KOMUNIKAT

 

W związku z komunikatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20.03.2020 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gaworzycach informuje, że od dnia 20.03.2020 r. obowiązuje zakaz wstępu na teren szkoły dla osób niebędących jej pracownikami. Zakaz dotyczy w szczególności obiektów sportowych znajdujących się wokół budynku szkolnego.

Zakaz obowiązuje do odwołania.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/komunikat-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty/